קראו בכותר - התיקון לביטול עילת אי-הסבירות: התמונה הכוללת : דיון משווה על דמוקרטיות בנסיגה