קראו בכותר - הכשרת מורים בתקופת משבר הקורונה: אתגרים, הזדמנויות ושינוי - הכשרת מורים בתקופת משבר הקורונה: אתגרים, הזדמנויות ושינוי : כרך ב: התנסות, סימולציות ולמידה מקצועית