קראו בכותר - מדיניות אזרחית במזרח ירושלים : לקראת תיאוריית שינוי חדשה : מסמך ניתוח מדיניות