קראו בכותר - חכמה לשלמה : מבטים אנתרופולוגיים על תמורות בתרבות ישראל