קראו בכותר - מהבורגנים ועד בטיפול : הפיכתה של סדרת הדרמה לאמנות