קראו בכותר - התיישבות והתנגדות בישראל/פלסטין : סוגיות נבחרות ואירועים היסטוריים במבט ארוך טווח