קראו בכותר - הפרט ומלחמתו בבעלי הסמכות : בסיפורת המצרית מאז מהפכת 1952