קראו בכותר - הבעיה היא הפתרון : טיפול ביחיד, בזוג ובמשפחה בגישה פונקציונלית־דיאלקטית־מערכתית