קראו בכותר - "סולל בונה" בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ-ישראל בשנים 1948-1936