קראו בכותר - משלחת פועלי ציון בארץ-­ישראל 1920 - חלק א : הפרוטוקולים של ישיבות המשלחת