קראו בכותר - דעיכת הרוח : ספר יובל התשעים לכבוד שלמה גיורא שוהם