קראו בכותר - למידה כמסע של פענוח סימנים - מהתרשמות למשמעות