קראו בכותר - לוי אשכול : ביוגרפיה פוליטית  1969-1944