קראו בכותר - לא תעשה לך : יחסה של ההגות היהודית לאומנות החזותית