קראו בכותר - כסף השוד מידי ההורג : התנועה הקיבוצית והסכם השילומים, הפיצויים האישיים והשבת הרכוש מגרמניה