קראו בכותר - היחיד והיחד : תולדות בית­-הספר הקיבוצי