קראו בכותר - עיר גדולה ואנשים בה הרבה : מחולדה לתל אביב