קראו בכותר - מקום במרחב : כשהאדם נפגש עם נתיבות ההיסטוריה