קראו בכותר - עיונים : כתב עת רב־תחומי לחקר ישראל - עיונים : כרך 39