קראו בכותר - עלמה ושטן : 1940-1935 - עלמה ושטן : מצרים והנאציזם, 1935 - 1940 - כרך ב