קראו בכותר - מאני לאנחנו : חרם כמגן התפתחות בתקופת החביון