קראו בכותר - ילדות במרחב רדיקלי : סיפורם של ילדי דור המייסדים בחברון, 1968 - 1971