קראו בכותר - התחייה הלאומית הפלסטינית : בצל משבר מנהיגות מהמופתי עד שקירי, 1967-1937