קראו בכותר - זאוס, פרומתאוס ואלוהים : מבט פסיכוהיסטורי על תרבות המערב