קראו בכותר - תור הזהב הקראי : אנתולוגיה של היצירה הקראית במאות התשיעית עד השתים־עשרה