קראו בכותר - תודעת משנה, תודעת מקרא  - צפת והתרבות הציונית