קראו בכותר - העצב המעצב : מודל לטיפול דינמי מתמקד ומתוכנן