קראו בכותר - המחזאות העברית המקורית והמתורגמת מראשיתה ועד תום המאה ה־19 - סקירה כרונולוגית