קראו בכותר - מארמית לעברית : שיטת התרגום בהלכות ראו