קראו בכותר - אמא, יצאתי מלבנון! : "ארבע אמהות" ‐ סיפורה של מחאה שהצליחה