קראו בכותר - חבלי תקווה : בית ספר השלום לילדי הפליטים בלסבוס 2017 - 2022