קראו בכותר - מדוע הם שונאים בתי ספר פרטיים? - כך מכשילים אינטרסנטים את חינוך ילדינו