קראו בכותר - המרוץ לחיסון : תשעת חודשי המרוץ שבהם הפכה פייזר את הבלתי‐אפשרי לאפשרי