קראו בכותר - עת חדשה : יהודים באירופה במאה השמונה עשרה - יהודים באירופה במאה השמונה עשרה 1700 - 1750