קראו בכותר - אור השם מספרד : חייו, פועלו והגותו של ר