קראו בכותר - נר במחשכים : הישרדות בגטו קובנה ובדכאו