קראו בכותר - מנהיג בעיתו : זלמן גרינברג ושארית הפלטה בגרמניה,  1945 - 1946