קראו בכותר - אך זהו רק נייר קר : מנוסה ואובדן בליטא ובביילורוסיה