קראו בכותר - תחת השמש : תפיסת החיים וההווה אצל קהלת