קראו בכותר - על חירות ואחריות : קאנט, הגל, פרויד, סארטר