קראו בכותר - ספת התרבות : פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה