קראו בכותר - עליון על כל הגויים (דברים כו יט) : ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר