קראו בכותר - יהדות - תרגיל בניהול פיננסי : הפטישיזציה של הגוויל: מקורותיה וחוטריה ההיסטוריים