קראו בכותר - בנות לבנה : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית - בנות לבנה : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית - כרך שני