קראו בכותר - הזולת שבמעמקיי : אלטרואיזם, הפנמה ופסיכולוגיזציה במשנה הקבלית של יהודה הלוי אשלג