קראו בכותר - בשיירה ובצידה : שירת חיים גורי 1998-1941