קראו בכותר - כמים הפנים לפנים : הדהודי תנ"ך בספרות