קראו בכותר - פותח סידור : מסע בעולמם של סידורי ארץ ישראל בעת החדשה