קראו בכותר - מדע תורתך : מסכת שבת - מדע תורתך : מסכת שבת - כרך א