קראו בכותר - כי בענן אראה : אגדה והלכה במסכת יומא בתלמוד הבבלי